Organisatie- en Teamontwikkeling

Gericht op Directies, MT’s en Teams. De begeleiding richt zich onder andere op de effectiviteit van de samenwerking en het leiderschap in het (Directie-) Team.

Coaching

Bij Coaching staan vaak twee thema’s centraal; bewustwording en verantwoording nemen voor ons eigen gedrag. Coaching helpt de persoonlijke en professionele ontwikkeling een nieuwe impuls te geven.

Trainingen en Supervisie

Gericht op het ontwikkelen van nieuwe kennis, houding en vaardigheden die noodzakelijk zijn om het team of de organisatie effectief te laten functioneren.